Azares Logo Моята езикова ваканция Azares LogoОрганизирани езикови ваканции

За всички предпочитащи да пътуват организирано, агенция „Азарес” ЕООД предлага учебни пътувания под общото мото „Españolada”. Организираната езикова ваканция съчетава едноседмично обучение по Испански език с докосване от туристическа гледна точка до уникалните испански култура и архитектура. Това е шанс за една интензивна езикова практика по Испански език и „потапяне” в местната езикова среда.
За учениците от основните и средните училища с преподаване на Испански език като първи или втори чужд език, това пътуване може да се счита за част от учебния процес. Това учебно пътуване Не е екскурзия! Испанските ми колеги го наричат междукултурен обмен и Аз напълно споделям това мнение! Това пътуване е:
» допълнение към учебния процес на изучаване на Испански език защото:
по време на учебните занятия децата са разпределени в малки групи до максимум 10 човека. Водещ принцип при това разпределяне е нивото им на владеене на Испански език към момента. Със съдействието на техния преподавател по Испански език преминават писмен пробен тест. Занятията и методологията на провеждането им са съобразени с възрастта на децата;
в няколко училища в София правим открити уроци, по време на които учениците научават интересни и малко познати факти, свързани с историята, архитектурата, най-известните празници в местата, които предстои да посетим. По обратната връзка смея да твърдя, че това е начин освен да се обогати общата им култура, най-вече да се мотивират да полагат повече старание в изучаването на чужди езици и в частност на Испанския;
»интензивен междукултурен обмен защото:
по време на обучението си в Испания нашите ученици са единствените българчета. От една страна това налага постоянно да упражняват Испанския си език както говорене така и слушане и разбиране. От друга това е една изключителна възможност да създадат приятелства с деца на тяхната възраст от цял свят;
културната програма се провежда изцяло на Испански език и включва различни активности, които ги стимулират да се упражняват да говорят в реални ситуации.