Azares.eu

Azares Logo Моята езикова ваканция Azares Logo
Azares Logo Да пътешествам за мен е страст, а владеенето на чужди езици богатство Azares Logo
 


Azares Russia Courses Azares Russia Courses

Пушкин, Лермонтов, Достоевски ... руската поезия и руската класическа литература са легендарни и уникални с пресъздаването на пословичната славянска емоционалност. Руският език е най-разпространения славянски език, а заедно с Английския, Китайския и Испанския - един от четирите най-широко разпространени езици в света. Безспорно е и световното значение на Руския език по политически мотиви, като той е официален език и за ООН. Русия е сред водещите икономики в международен мащаб, неоспоримите традиции в стокообмена между държавите ни също са факт, затова владеенето на Руски език в наши дни дава предимство в сериозния бизнес. За мнозина от нас Руският език беше задължителен за изучаване още от началните класове, а днес се наблюдава осезателна тенденция за завръщане на интереса към усвояването му. Падежната система прави руската граматика сложна, но на помощ идва фактът, че Руският език се пише на кирилица, която е почти идентична с нашата българска азбука. А знаете ли, че всяка четвърта научна публикация в света е публикувана именно на Руски език ?!

С Azares можете да изучавате Руски език в Русия :::

★Целогодишно за всички възрасти край столицата Москва и в Санкт Петербург
★Летни езикови програми за младежи на възраст над 16 години в Санкт Петербург

 Руски език в Санкт Петербург Руски език край Москва Руски език за деца и младежи в Санкт Петербург