Azares.eu

Azares Logo Моята езикова ваканция Azares Logo
Azares Logo Да пътешествам за мен е страст, а владеенето на чужди езици богатство Azares Logo
 Курсовете в Pamplona Learning Spanish Institute

Институтът за изучаване на Испански език в Памплона (Pamplona Learning Spanish Institute) предлага различни курсове:

Курсове по Общ Испански:

Стандартен курс - Общ курс по Испански език с 20 часа на седмица от 9.00-13.15h всеки ден от понеделник до петък;
Интензивен курс - Общ курс по Испански език, допълнен с часове по Испанска култура, литература и история. Състои се от 25 часа на седмица от 9.00-14.15h всеки ден от понеделник до петък;
Суперинтензивен курс - Общ курс по Испански език, допълнен с часове по Испанска култура, литература и история – общо 30 часа на седмица от 9.00-15.15h от понеделник до петък. Курсът е подходящ за тези, които искат да напредват с висока скорост в група!
Практиката на Pamplona Learning Spanish Institute показва, че много успешен вариант за изучаването на Испански език е комбинирането на определен брой часове в група с индивидуални уроци. Тези индивидуални уроци са специално подготвени, съобразно специфичните нужди, интереси и пропуски в езика на ученика. Тук възможностите, които се предлагат са две:
Стандартен курс + 5 индивидуални урока - Общ курс по Испански език с 20 часа на седмица от 9.00-13.15h всеки ден от понеделник до петък в група + 5 индивидуални урока на седмица;
Интензивен курс + 5 индивидуални урока - Общ курс по Испански език, допълнен с часове по Испанска култура, литература и история – общо 25 часа на седмица от 9.00-14.15h от понеделник до петък в група + 5 индивидуални урока на седмица.
Курс за подготовка за DELE (Диплома за владеене на Испански език като чужд език) - Дипломата за владеене на Испански език като чужд език (DELE) е официална акредитация за владеене на езика, издавана от Институт Сервантес от името на Испанското министерство за образование и наука. DELE изпитите имат шест нива – А1, А2, В1, В2, С1, С2.
Курсът за подготовка за изпита DELE е 4-четири или 8-осем седмичен, с по 25 учебни часа на седмица от 9-00-14.15h от понеделник до петък и се провежда точно преди официалните дати за явяване на изпита. Учениците имат по 2 урока дневно по общ Испански + 3 урока дневно, посветени на специфични аспекти от изпита.
√ Всички гореспоменати курсове започват всеки понеделник, с изключение на този за подготовка за DELE (консултирай датите), както и този за абсолютно начинаещи, който стартира всеки първи и трети понеделник на месеца.
√ Учениците правят тест за определяне на нивото им в седмицата преди началото на курса им и така биват записани в подходяща, отговаряща на нивото им, показано на теста група.
√ В последния ден от обучението си всеки Ученик получава Сертификат за присъствие.
√ Часовете са с продължителност 55 минути и се провеждат от понеделник до петък предиобед. Само ако обстоятелствата го налагат Институтът си запазва правото да промени времето на курсовете, даже и да премести курсовете следобед или вечер.

Специални курсове:

Испански за групи - Този курс е предназначен специално за училища, университети, асоциации и компании. Институтът предлага специално разработени курсове на специална цена за групи от хора, които имат сродни интереси и цели и се запишат заедно. Работи се с лице от страна на групата, на което бъде възложено да отговаря за разработване на програмата. Това може да бъде програма изцяло от уроци по Испански език или съчетание от уроци по Испански език и културни занимания и развлекателни дейности за свободното време. Продължителността на тази програма е гъвкава и подобен курс може да стартира по всяко време на годината. Минималната възраст е 12-14 години. Учебните часове са с продължителност 55 минути и са по минимум 2 на ден.
Испански за 50+ - По-мъдрите от нас отдавна са го казали, че човек цял живот се учи! За тези, които искат да се развиват, възрастта няма значение. Избирайки тази програма учениците имат възможността да учат Испански език в неповторима атмосфера. Курсът се състои от 20 урока по общ Испански на седмица, допълнени от културни и социални дейности. Часовете се провеждат от 9.00-13.15h от понеделник до петък. Минималният брой ученици в група е 4-четирима.

Програмата съдържа:
• 20 урока по общ Испански;
• Разходка из Памплона с местен екскурзовод;
• Посещение на Музея на Навара и/или Катедралата на Памплона и музейната експозиция към нея;
• Специална дегустация на „тапас” (tapas) в Памплона - Посещение на бар, където всеки дегустира „тапас” и вино;
• Посещение на винарна - Включва дегустация на вино, както и обясняване на процеса на производство на вино;
• Посещение на Олите - Олите е седалище на Наварския кралски двор през Средновековието. Екскурзията включва обиколка на градчето и посещение на Средновековния замък;
Специфични езикови програми за работещи и бизнесмени - Специфичните езикови програми за работещи и бизнесмени се провеждат само като индивидуални уроци и по специално разработена програма. Учениците могат да избират между 20, 30 или 40 урока на седмица. Минималният престой и съответно период на обучение в Института е 1 седмица.
Стажантски програми - Тези програми са комбинация от езиков курс и неплатен/платен труд във фирми. Програмата може да продължи от 24 до 48 седмици и се състои от най-малко 4 седмици курс по общ Испански, последван от стаж в компания. Стажантските възможности в момента са в областта на инженерството (автомобилна промишленост, авиационен сектор), администрация, химическа промишленост и маркетинг. За да участват в тази програма студентите трябва да имат средно ниво (В1) по Испански език.
Голямата гордост на Института за изучаване на Испански език в Памплона са специалните курсове, насочени към студенти или професионалисти, които владеят Испански език поне на средно ниво В1 и искат да задълбочат и усъвършенстват познанията си по езика в специфичните области на Инженерството, Медицината и здравеопазването, Икономиката и бизнеса. Тези програми съчетават изучаването на Испански език с професионални практики в испански предприятия от съответния сектор, а желаещите могат да се явят през Института (Pamplona Learning Spanish Institute) на изпит за Сертификат за владеене на медицински Испански или Бизнес испански, издаван от Мадридската Търговска Камара.
Испански за Инженери - Този курс е специално създаден за хора, работещи в областта на инженерството, които искат да придобият лексика и изрази, обичайни за различни области, свързани с инженерството. За да участват активно в този курс учениците трябва да имат поне ниво В1 на владеене на Испански език.

Продължителност и график:
• Курсът е с продължителност 4 седмици и се състои от 100 часа Испански: 60 часа специализиран Испански за инженери и 40 часа по общ Испански;
• 5 учебни часа дневно от понеделник до петък, от 9.00-14.15h и 25 минути почивка от 10.55-11.20h; Часовете са с продължителност 55 минути

Описание на курса:
• Изучаване на граматика, изрази и лексика, специфични за областта на инженерството;
• Използване на различни материали в класната стая, включително автентични материали;
• Подготовка на проекти и презентации по теми, свързани с инженерство;
• Посещение на съоръжения, свързани с този сектор в Навара (3 посещения/екскурзии по време на курса)
Брой ученици/студенти в група: максимум 10, минимум 4 или 5
Испански за Медици - Този курс е специално създаден за професионалисти и бъдещи професионалисти в медицинската и здравна сфера, които искат да придобият лексика и изрази, които се използват най-често в отношенията им с пациенти и роднини на пациентите. За да участват активно в този курс учениците трябва да имат поне ниво В1 на владеене на Испански език.

Продължителност и график:
• Курсът е с продължителност 4 седмици и се състои от 100 часа Испански: 60 часа специализиран Испански в областта на медицината и здравето и 40 часа по общ Испански;
• 5 учебни часа дневно от понеделник до петък, от 9.00-14.15h и 25 минути почивка от 10.55-11.20h; Часовете са с продължителност 55 минути;
• Програмата включва и 3 екскурзии до медицински съоръжения.
Описание на курса:
• Изучаване на граматика, изрази и лексика, специфични за областта на медицината и здравеопазването;
• Използване на различни материали в класната стая, включително автентични материали;
• Подготовка на проекти и презентации по теми, свързани с медицината и здравеопазването;
• Посещение на медицински съоръжения в Навара (3 посещения по време на курса);
Брой ученици/студенти в група: максимум 10, минимум 4 или 5
Бизнес Испански - Това курс е предназначен за студенти или хора, работещи в областта на бизнеса, които искат да придобият лексика и изрази, които са обичайни за различните области, свързани с тяхната кариера, да подобрят езиковите си познания в областта на бизнеса и търговията. За да участват активно в този курс учениците трябва да имат поне ниво В1 на владеене на Испански език.

Продължителност и график:
• Курсът е с продължителност 4 седмици и се състои от 100 часа Испански: 60 часа специализирани по бизнес Испански и 40 часа по общ Испански;
• 5 учебни часа дневно от понеделник до петък, от 9.00-14.15h и 25 минути почивка от 10.55-11.20h; Часовете са с продължителност 55 минути;
• Програмата включва и 3 екскурзии до компании в областта.

Описание на курса:
• Изучаване на граматика, изрази и лексика, специфични за областта на бизнеса;
• Използване на различни материали в класната стая, включително автентични материали;
• Подготовка на проекти и презентации по теми в областта на бизнеса;
• Посещение на компании в Навара (3 посещения по време на курса);
Брой ученици/студенти в група: максимум 10, минимум 4 или 5
Испански и Сан Фермин – тази програма е може би най-атрактивното предложение на Института PLSI. Сан Фермин е несравним празник и „визитка” на Памплона. Всяка година между 6-ти и 14-ти юли Сан Фермин прави града популярен по целия свят. За популяризирането на Сан Фермин ключова роля изиграва Ърнест Хемингуей с неговия роман „Fiesta - The sun also rises, 1926”. Превърнал се в мит, в наши дни Сан Фермин е една жива, дългоочаквана и многолюдна международна фиеста.
Този курс включва:

• Такса за записване;
• Стандартен курс по общ Испански, 20 часа на седмица от понеделник до петък от 09.00-13.15h;
• Развлекателни дейности:
√ Посещения с местен екскурзовод: Памплона, наблюдаване на сутрешното тичане пред биковете по улиците на Стария град до Арената и емблематични места из града, свързани с Хемингуей;
√ Посещение на Corrales del Gas (мястото, където се грижат за биковете по време на фиестата);
√ Осигурено наблюдаване на тичането пред биковете по улиците на Стария град (el Encierro) от балкон с гледка към атракцията;
Минималният брой ученици за провеждането на тази програма е 4-четирима или 5-петима.