Azares.eu

Azares Logo Моята езикова ваканция Azares Logo
Azares Logo Да пътешествам за мен е страст, а владеенето на чужди езици богатство Azares Logo
 

espanol

Español + Prácticas Laborales

 Испански език + Au pair в Севиля & Испански език + платени стажове в туризма на Испания Стажантска програма "Internship in Spain" във Валенсия, Испания Испански език + работни стажове в Малага, Испания Италиански език + Au pair в Рим, Италия Стажантска програма в Малта Немски език + работни практики в Берлин, Германия Английки език + Demi pair в Дъблин, Ирландия

За тези от Вас, които вече владеят Испански език поне на средно ниво В1-В2, Academia Iria Flavia предоставя уникалната възможност да съчетаете обучението си по Испански език с работна практика. Тази уникална програма на Academia Iria Flavia съчетава 2 в 1 курс по Испански език и работна практика-неплатена в различни фирми и търговски предприятия в града.
Да натрупате професионален опит в чужда държава Ви предоставя възможността да опознаете отблизо нейната култура, ежедневие и стил на работа, различен от този в нашата страна. Освен това обогатявате своята професионална автобиография с опит, който високо се цени от множеството компании. От друга страна ще постигнете значителен напредък в нивото Ви на владеене на Испански език, тъй като ще Ви се налага ежедневно да използвате Испанския език като основно средство за комуникация в различни житейски и професионални ситуации. В мнозинството случаи минималната продължителност на работните практики е от един до шест месеца и обикновено няма ограничение за максималния срок.
Фирмите, с които си сътрудничи Academia Iria Flavia, принадлежат към различни отрасли, от мултинационални компании до местни вериги, но винаги са сред водещите в съответната област. Тук са изброени някои от областите, в които бихте могли да се възползвате от подобен стаж.
» туризъм (информационни офиси за промотиране на Сантиаго де Компостела и пътя на пилигримите Camino del Santiago);
» хотели и туристически агенции (частни);
» образование (детско, предучилищно, начално и средно);
» тестил (магазини за мода);
» фризьорство и козметика;
» социално подпомагане (грижа за възрастни хора);
» електроника;
» нови технологии;
» инженерни и строителни работи;
» социално-културно развлечение и организиране на събития (фирми за кетъринг и аниматори);
» индустрия;
» здравеопазване;
Преимущества
Реализирайки работна практика като част от своето обучение можете
√ да опознаете в детайли същината на испанското общество;
√ да свикнете да общувате на Испански език с испанци в различни реални ситуации;
√ да приложите на практика езиковите си и културни познания, които сте придобили в класната стая;
√ да добиете представа за испанския пазар на труда в своята специалност;
√ да натрупате международен трудов стаж и подобрите професионалната си автобиография;
Проследяване на стажа
Academia Iria Flavia е в постоянен контакт както с компанията, където се провежда стажа, така и със самия студент, с цел да следи за сигурността, че програмата се развива задоволително и за двете страни. По време на целия период на стажа, студентите могат да разчитат на постоянна помощ и подкрепа от страна на фирмата-домакин.
Към кого е насочена и кой може да се възползва от тази програма ?!
★ институти, центрове за професионално образование, университети от държавите-членки на Европейския съюз, които желаят да реализират проект за мобилност в рамките на програма Еразъм+;
★ всички желаещи, които се обучават в средни общообразователни и професионални училища, колежи и университети
Курс по Испански език – Защо ?!
Мнозинството фирми и организации в Испания се нуждаят от служители и стажанти, които владеят Испански език поне на средно ниво В2. За да можете да участвате в тази програма е задължително да преминете курс на обучение по Испански език. За да се оцени нивото Ви, първо трябва да направите писмен онлайн тест и след това ще Ви бъде проведено кратко телефонно интервю от някой от преподавателите в Academia Iria Flavia.
Как се провежда курса по Испански език ?!
Продължителността на курса Ви по Испански език в Academia Iria Flavia зависи от нивото Ви на владеене на езика. Ако имате ниво В2 или по-високо, ще трябва да запишете курс с продължителност от 2 седмици. Ако нивото Ви на владеене на Испански език е по-ниско от В2, ориентировъчно обучението Ви ще продължи:
★ А1 – 6-8 седмици
★ А2 – 4-6 седмици
★ В1 – 2-4 седмици
Ако се запишете индивидуално или ако сте група по-малко от 5 човека, ще се включите към стандартна група с ученици от цял свят. Ако сте група от минимум 5 човека ще си образувате "затворена" група. За тази цел единствено условие е всички в групата да имате сходно ниво на владеене на Испански език. Да се запишете за програмата като "затворена" група Ви дава следните предимства:
★ можете да започнете курса на избрана от Вас дата;
★ можете да оттучите официалните неработни дни;
★ също така за "затворени" групи от 5 и повече човека се предлагат допълнителни отстъпки!
Изисквания за приемане в програмата:
√ минимална възраст 17 години;
√ владеене на Испански език поне на средно ниво В2, за да може да стартира стажа. Ако в края на обучението си по Испански език познанията Ви по езика нямат нужното ниво, възможностите, които Academia Iria Flavia предлага са две: да се отмени стажа или да се отложи началото му, докато наваксате с Испанския.
√ пълна застраховка, покриваща право на работа в Испания (Academia Iria Flavia предлага тази услуга при поискване);
√ подписва се 3-странно споразумение между участникът в програмата, Academia Iria Flavia и компанията, където ще се проведе стажа

Voluntariado

Доброволческата програма има същата структура като стажантската програма - състои се от комбинация от курс по Испански език в Academia Iria Flavia + пребиваване като доброволец в асоциация или неправителствена организация в област Галисия. За да се реализира тази програма Academia Iria Flavia има подписано споразумение с Университетът в Сантиаго де Компостела. В повечето случай минималната продължителност на доброволческата работа е един месец и обикновено няма ограничение за максимален срок. Към вече изброените предимства на стажовете можем да допълним, че след подобно участие в доброволческа програма:
★ ще знаете как да организирате този тип работа в областта на своята специалност;
★ ще подобрите Автобиографията си и ще получите кредити. В края на програмата Университетът в Сантиаго де Компостела ще Ви издаде официален документ, в който ще фигурират часовете положен труд и така във Вашия университет ще Ви дадат съответния брой кредити;
★ ще придобиете международен опит в социалната работа
Разликите между двете програми са само 2:
★ работата като доброволец се менажира посредством споразумение с Университета в Сантиаго де Компостела, така че участникът може да спечели кредит-точки;
★ тъй като тази услуга се менажира от Университета, не се заплаща никаква такса-разходи за административно оформяне на необходимите документи
Асоциациите и неправителствените организации, работещи по доброволческата програма с Academia Iria Flavia принадлежат към различни сектори. Тук можете да видите някои от доброволческите работи, в които да изберете да участвате:
» социални дейности (социално-културно забавление);
» сътрудничество и развитие;
» фамилия и социално подпомагане;
» деца, младежи и подрастващи;
» възрастни хора;
» жени;
» здравеопазване;
» психично здраве;
» доброволческа работа в областта на културата;