Azares.eu

Azares Logo Моята езикова ваканция Azares Logo
Azares Logo Да пътешествам за мен е страст, а владеенето на чужди езици богатство Azares Logo
 Курсовете в Academia Iria Flavia

» Основният курс в Academia Iria Flavia се казва „Estándar 20” и включва 20 учебни часа седмично, всеки с продължителност 45 минути. Занятията се провеждат в групи, в които след преминаване на входящ тест бивате разпределени според нивото Ви на владеене на Испански език. Всеки ден между занятията е предвидена половин час кафе-пауза с Вашите преподаватели.
» Програмата „Intensivo 25” включва 25 учебни часа в група на седмица. Този курс има същата структура като Estándar 20, но с пет допълнителни урока на седмица се фокусира върху по-ускорено подобряване на комуникационните Ви умения на Испански език.
» „Intensivo 25+5” се състои от 25 учебни часа х 45 минути в група + 5 Индивидуални урока х 60 минути на седмица, фокусирани върху подобряване на устното Ви общуване на Испански език или работа върху тези аспекти на езика, които създават повече проблеми за ученика/студента. Този курс е признат като Bildungsurlaub!
» “SÓLO YO”: Тази форма на обучение в Academia Iria Flavia е предназначена за Индивидуалистите или тези сред Вас, които вече владеят Испански език и искат да се концентрират върху конкретни граматически и лексикални детайли на езика или специфична терминология. Програмата предвижда от 2 до 6 учебни часа по 60 минути дневно, като по време на първото занятие заедно със своя преподавател обсъждате и решавате целите, които си поставяте. Когато имате по повече от 4 учебни занятия дневно, съгласно насоките на Институт Сервантес с Вас работят двама или трима различни преподаватели.