Azares.eu

Azares Logo Моята езикова ваканция Azares Logo
Azares Logo Да пътешествам за мен е страст, а владеенето на чужди езици богатство Azares Logo
 Pamplona Learning Spanish Institute

Институтът за изучаване на Испански език в Памплона (Pamplona Learning Spanish Institute) е модерно училище, съчетаващо престиж и опит, където можете да сбъднете мечтата си да научите Испански език. В училището на Ваше разположение е екип от специалисти, винаги готови да Ви помогнат както в усилията Ви да научите Испански език, така и да направят престоя Ви в Памплона възможно най-приятен. В Института за изучаване на Испански език в Памплона (Pamplona Learning Spanish Institute) не само изучавате Испански език, но и Ви се предоставя възможността да се докоснете до историческото наследство на Навара, нейните традиции и обичаи, богатата й природа и разнообразна кухня.
Институтът за изучаване на Испански език в Памплона (Pamplona Learning Spanish Institute) дължи съществуването си на Clen College, който работи повече от 20 години, предоставяйки езиково обучение на жителите на Памплона и съседните райони; на Правителството на Навара, което е силно заинтересовано да се рекламира и популяризира област Навара като дестинация за студентите, изучаващи Испански език като втори език и не на последно място на г-н Declan Miller – Управляващ директор на High Schools International и един от най-важните хора в света на студентските пътувания. Училището се намира в историческия център на града, в пищната сграда с емблематична архитектурна стойност „El Chalet de Izu”. Това елегантно имение е построено през 1955-та по поръчка на видна местна търговска фамилия. Институтът за изучаване на Испански език в Памплона (Pamplona Learning Spanish Institute) има седем модерно оборудвани класни стаи, библиотека, мултимедийна зала, конферентна зала, кафе и ресторант. Цялата сграда е оборудвана с wi-fi.
Програмите за обучение в Института са разработени от високо квалифицирани преподаватели, в съответствие с насоките, определени от Институт Сервантес, тъй като Pamplona Learning Spanish Institute е негов Акредитиран център! Преподавателите в Института са с висше образование и богат опит в преподаването на Испански език като чужд език. Освен това те самите постоянно повишават своята квалификация със специфични обучения за преподаватели по Испански език като чужд език (ELE). Учебните сесии в Института за изучаване на Испански език в Памплона са фокусирани върху Ученика и неговото обучение и прогрес. Ето защо при подготовката на учебните програми се вземат предвид произхода на учениците, тяхната възраст, стил на учене и индивидуални потребности. Езикът, който се използва по време на учебните часове, е само и единствено Испански. В учебните сесии основният подход е да се насърчава едновременно както активно участие на учениците в учебния процес, така и способността им за реализиране на конкретни учебни задачи, взаимствани от реални житейски ситуации. В допълнение към този учебен подход, основан на активна комуникативност, курсовете в Pamplona Learning Spanish Institute следват плътно Европейските рамки на обучение. Специален акцент се поставя върху комуникативния аспект на владеене на езика, както разбиране, така и устно изразяване. В Института за изучаване на Испански език в Памплона учениците са в центъра на учебния процес. Основната цел на уроците е да се развият комуникативните им умения. За да постигнат това, учителите в Pamplona Learning Spanish Institute използват различни източници като учебници, материали от пресата, телевизията и/или интернет. Институтът за изучаване на Испански език в Памплона предлага курсове от Начално ниво (за хора без абсолютно никакви познания по Испански език) до най-Високо С2.