Azares.eu

Azares Logo Моята езикова ваканция Azares Logo
Azares Logo Да пътешествам за мен е страст, а владеенето на чужди езици богатство Azares Logo
 Курсовете в EUREKA

Курсовете в EUREKA се провеждат целогодишно. Неработни дни в училището са само официалните национални празници. За ученици, които се записват на обучение за само 2 седмици, учебен ден съвпадащ с национален празник ще бъде компенсиран с извънредни часове.
Ученици, които вече имат известни познания по Испански език, могат да започнат курс всеки понеделник. Преди започване на курса те преминават пробен тест с писмена и устна част. По този начин групите се сформират от ученици с максимално сродни познания по езика. След завършване на курса ученикът преминава още един изпит, за да получи Сертификат за ниво.
За абсолютно начинаещи курсове стартират всеки втори понеделник на месеца.
» Интензивни курсове - Това са курсове предназначени за ученици, които искат да учат Испански език или подобрят нивото си за кратък период от време.
Интензивните курсове имат следните характеристики:
★ максималният брой ученици в група е 8 човека;
★ учебните занятия обхващат всички аспекти на Испанския език като произношение, граматика, разговор, анализ и коментар на текстове, есета, писане и т.н.;
★ учениците имат постоянен учител по граматика по време на целия период на курса. По време на занятията по разговор учителите се сменят на всеки 2-3 дни с цел учениците да привикнат да разбират различни гласове и типове произношение;
★ извън графика на учебните часове се налага отделяне на време за индивидуална подготовка - писане на упражнения, подготовка на дебати, преговор на граматиката, учене на нова лексика и т.н.;
★ според Общата европейска езикова рамка обучението се провежда на 6 различни нива: A1 (Inicial), A2 (Básico), B1 (Intermedio), B2 (Intermedio-alto), C1 (Avanzado) и C2 (Superior)
График на учебните занятия

Интензивен курс от 20 учебни часа на седмица:
■ 09.00-11.00 - граматика
■ 11.00-11.30 - почивка
■ 11.30-13.00 - занятия по разговор и лексика
Така всеки ден учениците се обучават по 3 часа и половина или средната продължителност на 1 учебно занятие е 55 минути.

Интензивен курс от 30 учебни часа седмично:
■ 09.00-11.00 - граматика
■ 11.00-11.30 - почивка
■ 11.30-13.00 - занятия по разговор и лексика ■ 14.20-16.00 - занятия по лексика, разговор и упражнения (при по-ниските нива) или часове по цивилизация, култура, история, изкуство и литератра (при по-високите нива)

» Комбинирани курсове - Това са курсове, които съчетават учебни часове в група (20 часа седмично) с индивидуални занятия (всяко с продължителност 55 минути). По време на индивидуалните уроци ученикът има възможност да избира темите, върху които да се акцентира (произношение, граматика, подготовка за конкретен изпит, уроци по бизнес испански и т.н.).
Комбинираните курсове са два вида:
★ комбиниран курс А - с един индивидуален урок на ден
★ комбиниран курс В - с два индивидуални урока на ден

График на учебните занятия

Комбиниран курс А
■ 09.00-11.00 - граматика
■ 11.00-11.30 - почивка
■ 11.30-13.00 - занятия по разговор и лексика
■ 14.20-15.15 – индивидуален урок

Комбиниран курс В
■ 09.00-11.00 - граматика
■ 11.00-11.30 - почивка
■ 11.30-13.00 - занятия по разговор и лексика
■ 14.20-16.10 – 2 индивидуални урока

» Курс "one to one" - Този курс е презназначен за ученици, които разполагат с много ограничено време, за да учат Испански език или искат да преминат курс с акцент върху специфична терминология (бизнес испански, юридически испански и т.н.). В този курс преподавателят изготвя учебната програма въз основа на конкретния интерес на ученика.

Курсът "one to one" има следните характеристики:
■ продължителност на всяко учебно занятие - 55 минути;
■ ученикът може сам да си определя броя учебни занятия на ден и кога да се провеждат;
■ ако ученикът има по повече от 2 учебни занятия дневно, то те биват провеждани с различни преподаватели
» Курс за подготовка за изпита DELE - Това не е курс по граматика, а практически курс за подготовка за явяване на изпита за получаване на DELE, в който се цели ученикът да привикне с 4-те части на изпита (четене, разбиране, писане, разговор).
DELE (Диплома за владеене на Испански език като чужд език) е единствената официална диплома, удостоверяваща степента на компетентност и владеене на Испански език и се издава от Институт Сервантес от името на Министерството на образованието на Испания. Огромно преимущество на DELE е, че Сертификатът е международно признат и безсрочен! Понастоящем учениците могат да се явят на изпит DELE в 6-те нива според Общата европейска езикова рамка - А1, А2, В1, В2, С1 и С2. В Испания всяка година се провеждат 5 изпитни сесии (април, май, юли, октомври и ноември).
Характеристики на курса за подготовка за изпита DELE :
■ максималният брой ученици в група е 8, а минималният е 3-ма;
■ курсът се провежда от 17.45 до 19.15 часа;
■ ако ученикът желае да подобри познанията си по граматика, може да се запише на интензивен курс дневен (09.00-13.00) или вечерен (19.30-21.00);
■ с този курс се предлага услуга "Настаняване" само ако сте го записали в комбинация с Интензивен курс;
■ таксата за курса не включва таксата за явяване на изпита и учебниците
График на учебните занятия
■ вариант А: понеделник и сряда 17.45-19.15
■ вариант В: вторник и четвъртък 17.45-19.15
» Курс за възрастни - Този курс е предназначен за възрастни хора над 50 години, които искат да изучават Испански език с по-спокоен ритъм. В този курс се съчетава изучаването на основните граматически структури в Интензивните курсове с богата програма от културно-развлекателни дейности. Сутрин от понеделник до петък учениците посещават курс по Испански език, като в зависимост от нивото си на владеене постигат различни цели. При началните нива основната цел е ученикът да придобие практически умения, които да му послужат в ежедневието (да си поръча в кафене или ресторант, да отиде на пазар, да си направи резервация в хотел, да попита информация за конкретно място и т.н.). За напредналите целта е посредством учебни занятия по цивилизация и култура, литература, история и изкуство да обогатят познанията си и/или придобият нови, свързани с испанската култура и начин на живот.
Следобедите EUREKA предлага разнообразна културна програма като посещения на музеи, театрални представления, концерти и т.н. и развлекателни дейности като часове по кулинария, часове по танци, дегустация на вино и/или екскурзии из града. А през уикенда можете да се възползвате от някоя от екскурзиите до близките, богати на история градчета около Мадрид като Толедо, Ескориал, Сеговия и т.н.
Забележка: Ученици на възраст под 50 години могат да се запишат за този курс при условие, че имат сродни интереси. Обикновено този курс се провежда през месец май. Курсът може да бъде с продължителност от 1, 2, 3 или 4 седмици, въпреки че препоръчителната минимална продължителност е 2 седмици.
С цел да създаде приятелска атмосфера, където учениците могат да се срещат с други съученици и да се насладят на престоя си, а също така и обогатят речника си с друг специфичен тип лексика, EUREKA предлага допълнителни курсове по испанска кухня и танци.
В курсовете по испанска кухня учениците се обучават как да приготвят типичните испански ястия като gazpacho, paella, tortilla española, sopa castellana, croquetas, empanadillas, etc. и напитки като sangría. Преподавателите не само показват как се приготвя храната, но и се възползват от този час, за да преподават лексика и изрази, свързани с кулинарията. Минималният брой ученици в група е 7
Курсовете по танци (sevillanas, salsa y merengue) целят да създадат приятелска атмосфера и заедно с това учениците научават различни ритми и стъпки. Занятията се провеждат от южноамериканска преподавателка и са въведение към латино ритмите. Минималният брой ученици в група е 7.