Azares.eu

Azares Logo Моята езикова ваканция Azares Logo
Azares Logo Да пътешествам за мен е страст, а владеенето на чужди езици богатство Azares Logo
 
Azares ST Star Agency Eastern Europe 2018

ST Star Agency Eastern Europe 2018

Приятели на езиците и пътешествията,

Екипът на Азарес вярваме, че успехите и удовлетворението от постигнатото се множат, когато са споделени ☺! Затова бързам да споделя с Вас новината, която толкова ни зарадва този петък 27-ми юли ::: най-престижното световно списание за образователни пътувания STUDY TRAVEL MAGAZINE обяви тазгодишните си номинации, а Azares е във финалната петица в категория „ST Star Agency Eastern Europe 2018”! Три години след наградата „ST Star New Agency 2015” добавяме втора звезда в „алеята на славата”, а на 1-ви септември в Лондон ще бъде обявен победителя! Стискаме си палци и пожелаваме успех на колегите от Турция и Русия ☺

Бих искала да изразя признанието си към партньорските ни училища за доверието им, защото благодарение на техните гласове моята агенция "Азарес" е сред финалистите в категорията "ST Star Agency Eastern Europe 2018”. За мен всичко винаги е много лично и правено от сърце. Вярвам ще се съгласите с убеждението, че в нашата страна България израстваме с усещането, че сме малка страна и малък пазар. Така че никое училище не може да даде гласа си за моята агенция, мотивирано от броят на изпратените им ученици. Смятам, че точно както аз избирам училищата, с които да работя, избирайки хората, които ми вдъхват респект и с които ми харесва да си сътрудничим, по същия начин тези училища със своите гласове изразяват своята вяра в мен и качеството на услугите, предлагани от моята агенция.

Моята страна е подарила на света кирилицата и за българските родители да направят всичко за образованието на детето си е като култ. За всички, които ме познават, не е тайна, че чувствам моята работа като мисия и бих искала да кажа и огромно "Благодаря" на моите ученици. Моето убеждение е, че наша отговорност като агенции е не само да помогнем на учениците си да изберат най-доброто училище и най-добрата програма за тях, но ние трябва да ги вдъхновим да учат и реализират мечтите си без страх и вярвайки, че всичко е възможно, стига да го желаеш със сърцето си. Всеки ден се надявам, че вдъхновявам моите ученици, но и техните млади умове ме вдъхновяват да се захващам с нови предизвикателства. Благодаря Ви, вие сте нашето бъдеще ☺!

My name is Zara Syarova and I would like to express my true gratitude to my school partners as well as their trust in me because thanks to their votes my agency Azares has been shortlisted in the category ST Star Agency Eastern Europe 2018. My work has always affected me personally and I put my heart in everything I do. In my country Bulgaria we are growing up with the feeling that we are a small country, hence a small market. Therefore, no school would vote for my agency based on the number of students that have been sent there. In my opinion, just as I choose schools to work with, choosing the people who I think deserve my respect and who I would like to cooperate with, in the same way these schools choose me by giving their vote. Thus, they show the faith they have put in me and in the quality of the services offered by my agency.
My country`s gift for the world was the Cyrillic alphabet and probably because of that for all Bulgarian parents giving their best for the education of their child is a priority. For everyone who knows me it's not a secret that I feel my work as if it's my life mission and I would like to express a huge "Thank you" to my students. I think that our responsibility as agencies is not only to help them choose the best school or the most appropriate program, but also to inspire them to study and to fulfill their dreams feeling no fear and to make them believe that everything is possible if you wish it with your heart. Every day I hope that I'm inspiring my students as at the same time their young minds inspire me back to continue moving forward and face new challenges. Thank you, you are our future ☺!